Soorten warmtepompen

Het milieu is vandaag de dag wereldwijd een belangrijk onderwerp. Veel mensen houden zich ermee bezig en proberen groen te leven om de wereld zo min mogelijk te belasten. Een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is door het jezelf van energie te voorzien op duurzame wijze. Zo ben je niet meer afhankelijk van energieleveranciers.

Een van de manieren om minder energie van energieleveranciers te gebruiken is door het installeren van warmtepompen. Een warmtepomp is een apparaat, ontworpen om warmte te ontlenen aan bepaalde stoffen en die om te zetten in warm tapwater of warme lucht. Er zijn vier verschillende soorten warmtepompen, die in principe allemaal op dezelfde manier werken, maar verschillen in de stof waar ze de warmte van ontlenen.

Water water warmtepompen zijn warmtepompen die warmte uit grondwater halen. Voor de warmtepomp worden er twee putten geboord: een pompput en een retourput. Het grondwater, dat op een bepaalde diepte altijd een constante temperatuur heeft, wordt omhoog gepompt naar de warmtepomp. Daar wordt de warmte afgegeven aan een speciaal vloeistof, dat in de compressor van de warmtepomp wordt samengeperst en daardoor wordt verhit. De extra warmte die daarbij vrijkomt kan dan gebruikt worden om cv-water te verwarmen

Grond/water warmtepompen zijn warmtepompen die warmte uit de aarde halen. Er worden buizen aangelegd met water, waarna het water in de buizen geothermisch wordt verwarmt. Deze warmte wordt dan afgegeven aan een speciaal vloeistof in de warmtepomp, waarna die vloeistof onder hoge druk komt te staan en zo nog warmer wordt. Met deze warmte kan het cv-water verwarmt worden.

Lucht water warmtepompen zijn warmtepompen die warmte ontlenen aan de buitenlucht. Hiermee wordt de speciale vloeistof in de warmtepomp verwarmd, waarna de vloeistof wordt samengedrukt en dus warmer wordt. Deze warmte wordt vooral gebruikt voor het verwarmen van zwembaden en sanitair water.

Ten slotte nemen lucht/lucht warmtepompen warmte op uit de buitenlucht en zetten dit om in warmte dat voornamelijk wordt gebruikt voor het verwarmen van de lucht binnenshuis.