Koolmonoxidevergiftiging zorgt voor steeds meer doden

Koolmonoxide blijkt nog steeds een probleem te zijn voor vele mensen. Ieder jaar sterven er zo’n tien mensen en raken er 100 gewond door het giftige gas. Dit komt door slecht onderhoud aan de cv-ketel en er worden nog teveel fouten gemaakt bij het installeren.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging kun je oplopen door langdurige blootstelling aan koolmonoxide. U merkt er niks van wanneer u koolmonoxide inademt en dat is het verraderlijke er aan. Het eerste symptoom is dat u hoofdpijn krijgt en misselijk wordt. Vervolgens raakt u bewusteloos. Als er niemand ingrijpt kan dit tot de dood leiden. Jaarlijks sterven er gemiddeld zo’n tien mensen aan koolmonoxidevergiftiging en raken er 100 gewond.

Toename in koolmonoxidevergiftiging

Afgelopen jaar is er een stijging geweest in het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging. Dit terwijl er steeds modernere cv-ketels worden gebruikt. In 2013 werden 83 mensen vergiftigd door de cv-ketel en 30 door geisers.

Teveel fouten bij installatie

Volgens Tjibba Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden er nog teveel fouten gemaakt bij de installatie van cv-ketels. Installateurs zijn niet vakbekwaam en weten niet wat de risico’s zijn. Bij ons zijn alleen vakbekwame installateurs aangesloten om dergelijke situaties te voorkomen.

Vrij beroep

Installateur zijn van cv-ketels is een vrij beroep. Er zijn geen eisen gesteld aan het worden van een cv-installateur. Dit verhoogt de kans op installateurs die fouten maken, omdat zij de regels en risico’s niet kennen. Brandweer Nederland vindt dat er eisen gesteld moeten worden aan de kwaliteit van de installateurs. Tevens moet er een verbod komen op het gebruik van oude geisers. Dit gaat nog altijd te langzaam.